Log hier in als professional

Meldpunt

Op school of in het uitgaansleven, bij hangplekken, internet en social media; je hebt het mis als je denkt dat loverboys alleen actief zijn in de grote steden. Ook in onze provincie vinden loverboypraktijken plaats.

Wil je een signaal afgeven rondom Loverboy problematiek of maak je je zorgen? Doe er iets mee en meld het bij het Digitale Meldpunt Aanpak Loverboys Limburg.

Na een pilotproject van twee jaar (2010-2012) is het Meldpunt Aanpak Loverboys Westelijke Mijnstreek uitgegroeid tot hét digitale meldpunt voor de hele provincie: Meldpunt Aanpak Loverboys Limburg. Een screeningsteam, een samenwerkingsverband tussen Politie & Zorg screent alle meldingen die via een risicotaxatieformulier of contactformulier binnenkomen.

Het screeningsteam analyseert, verifieert en beoordeelt elke melding en geeft vervolgens een terugkoppeling en advies aan de melder. Waar nodig wordt de melding doorgezet naar ketenpartners.

 

Meldpunt aanpak loverboys Limburg

Het Meldpunt Aanpak Loverboys Limburg is een meldpunt met een screeningsteam dat bestaat uit medewerkers van diverse Zorginstellingen en medewerkers van de Vreemdelingenpolitie. Zij werken nauw samen met de ketenregisseur Mensenhandel en zorgcoördinatoren van het Project Aanpak Mensenhandel Limburg, die als speerpunt ook de aanpak loverboyproblematiek kennen.

Risicotaxatie formulier

Ben je een professional en heb je vermoedens van loverboyproblematiek, dan kun je dit risicotaxatie formulier hanteren om eventuele signalen kenbaar te maken. Met behulp van dit formulier kunnen mogelijke loverboypraktijken en/of zorgelijke signalen vroegtijdig onderkend en onderzocht worden.

Meer informatie

Professionals

Als professional kun je vragen hebben zoals: zijn er signalen rondom loverboyproblematiek en hoe herken ik deze? Hoe en waar kan ik zorgen kenbaar maken? Wil je antwoord op deze vragen, wil je graag extra informatie hebben en/of toegang tot een risicotaxatie formulier, klik dan hieronder om je te registreren als professional.

Meer informatie

Bent u al een professional?

Als professional kunt u toegang krijgen tot informatie rondom de loverboyproblematiek. Tevens is het mogelijk te werken met het risicotaxatie formulier of contactformulier. Als u aangemeld bent, kunt u rechts inloggen.

Inloggen professionals Contactformulier

Heeft u nog geen account? Deze kunt u hier aanvragen.