Meldpunt

In 2018 is het plan "Geweld hoort nergens thuis" gepresenteerd.

Zie https://www.rijksoverheid.nl/documenten/beleidsnota-s/2018/04/25/geweld-hoort-nergens-thuis-aanpak-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling

In dit plan worden 3 actielijnen gepresenteerd waaronder de actielijn 'Aandacht voor specifieke groepen". In deze lijn wordt specifiek slachtoffers loverboys genoemd. Vanaf 2019 is het een taak van Veilig Thuis om deze meldingen op te pakken. In overleg met de twee Veilig Thuis organisaties in Limburg is besloten dat vanaf 2019 de meldingen die binnen komen via dit meldpunt worden gescreend door de politie (afdelingen mensenhandel) en Veilig Thuis.

 

We willen u dan ook vragen de melding te doen bij de Veilig Thuis organisatie in uw regio.

Dit kan door een mail te sturen aan:

Voor de regio Noord- en Midden-Limburg: meldpuntmensenhandel@veiligthuisnml.nl

Voor de regio Zuid-Limburg: meldpuntmensenhandel@veiligthuiszl.nl