Log hier in als professional

Maatjes voor slachtoffers

Via Partners In Welzijn worden speciale "maatjes" geworven en getraind om slachtoffers ter zijde te staan. Naast de professionals zullen zij als vrijwilliger een belangrijke rol spelen in het leven van de slachtoffers.

Maatjes worden op een laagdrempelige manier ingezet om contact te krijgen met (ex) slachtoffers en dat contact ook te houden. Zij hebben een ondersteunende rol naar (ex) slachtoffers, die vaak allerlei vraagstukken hebben op diverse leefgebieden.  Daar waar gebruik gemaakt moet worden van de reguliere hulpverlening zal deze worden ingezet. Een maatje kan dan ook ondersteunend werken naast of voor een professional.

Maatjes worden ondergebracht bij een van de reeds bestaande coachingsprojecten binnen welzijnsorganisaties in de Provincie Limburg en aangestuurd door een projectcoördinator van het coachingsproject.

De inzet van Maatjes wordt vanuit het Meldpunt Aanpak Loverboys Limburg ingezet, dit in samenspraak met de zorgcoördinatoren en ketenregisseur Mensenhandel Limburg. Om met name de veiligheid van zowel Maatjes als slachtoffers te waarborgen, wordt bekeken of er een maatje ingezet kan worden en bij welk slachtoffer.

Stichting Helse Liefde

Stichting ‘Helse Liefde’ motiveert en ondersteunt slachtoffers om uit de greep van loverboys los te komen. Daarbij bieden zij advies en eerste ondersteuning aan ouders, verzorgers en professionals bij de meest uiteenlopende zaken die met loverboyproblemen en de gevolgen daarvan te maken hebben.

Meer informatie

Partners in Welzijn

Partners in Welzijn realiseert diensten en activiteiten op het gebied van maatschappelijke hulp- en dienstverlening en sociaal-cultureel werk. PIW ondersteunt burgers bij het voorkomen of oplossen van individuele problemen en activeert de burger om actief deel te nemen – en vorm te geven – aan de samenleving.

Meer informatie

Bent u al een professional?

Als professional kunt u toegang krijgen tot informatie rondom de loverboyproblematiek. Tevens is het mogelijk te werken met het risicotaxatie formulier of contactformulier. Als u aangemeld bent, kunt u rechts inloggen.

Inloggen professionals Contactformulier

Heeft u nog geen account? Deze kunt u hier aanvragen.