Expertisebureau Helse Liefde heeft de mogelijkheid om voorlichting te geven binnen het onderwijs

Onderwijs

Expertisebureau Helse Liefde heeft de mogelijkheid om voorlichting te geven binnen het onderwijs in de hele Provincie Limburg.

Bij de voorlichting wordt er gewerkt aan vaardigheden, zoals het herkennen van de loverboyproblematiek, bewustwording van de gevaren, hoe ermee omgegaan kan worden en waar de jongeren terecht kunnen. De preventie is tevens gericht op het kunnen benaderen en zicht krijgen op risicojongeren.

Voor zowel het Primair Onderwijs, het Voortgezet Onderwijs en het Middelbaar Beroeps Onderwijs (met name ook aan praktijkscholen en speciaal onderwijs) zijn er diverse voorlichtingsprogramma’s beschikbaar.  Deze programma’s wordt in nauw overleg met het ‘Meldpunt Aanpak Loverboys Limburg’ vormgegeven.

 

Voorlichting primair onderwijs

Het voorlichtingspakket “Wolf in schaapskleren” is een speciaal preventieprogramma voor groep 8 van de basisschool dat in ongeveer anderhalf uur gegeven wordt. Het is een interactief programma waarbij kinderen voorbereidt worden op de overgang naar de middelbare school en de nadruk wordt gelegd op het weerbaar zijn tegen loverboypraktijken.  Er wordt gesproken over gevaren bij verliefdheid; wat zijn gezonde en ongezonde relaties, waar liggen grenzen en wat laat je toe en wat niet.

Het voorlichtingspakket “Wolf in schaapskleren” blijft in ontwikkelingen en na een pilot in de Westelijke Mijnstreek, kan het uitgerold worden over de hele provincie. 

 

Voorlichting voortgezet onderwijs

Voor het Voortgezet Onderwijs zijn er twee preventieprojecten, “Helse liefde” voor meisjes en “Ken je grens” voor jongens. Binnen het Voortgezet Onderwijs is er extra aandacht voor het geven van voorlichting aan de meest kwetsbare groepen; o.a kinderen in Cluster 4 scholen, Zeer Moeilijk Leerbare Kinderen (ZMLK), Zeer Moeilijk Opvoedbare Kinderen (ZMOK) , Praktijkonderwijs en de VMBO & MBO entree opleidingen.

 

PreventieprogrammaHelse liefde” is een speciaal preventieprogramma voor meisjes op middelbare scholen. Het programma duurt ongeveer anderhalf uur en wordt er door middel van interactie en kennisoverdracht gewerkt aan weerbaarheid en inzicht in loverboy praktijken. Dit programma wordt al, met veel succes, jarenlang aan scholen en tijdens ouderavonden aangeboden.

 

Preventieprogramma “Ken je grens” is een interactief preventieprogramma voor jongens op het voorgezet onderwijs. Deze preventieactiviteit is  gericht op het voorkomen van grensoverschrijdend seksueel gedrag en het leren herkennen van de grenzen. Dit programma is als tegenhanger van “Helse liefde” ontwikkeld en is ook al op diverse scholen in de Westelijke Mijnstreek geboden.

Expertisebureau Helse Liefde

Expertisebureau ‘Helse Liefde’ motiveert en ondersteunt slachtoffers om uit de greep van loverboys los te komen. Daarbij bieden zij advies en eerste ondersteuning aan ouders, verzorgers en professionals bij de meest uiteenlopende zaken die met loverboyproblemen en de gevolgen daarvan te maken hebben.

Meer informatie