Professionals kunnen gebruik maken van de expertise en deskundigheid van Expertisebureau Helse Liefde

Professionals

Professionals kunnen gebruik maken van de expertise en deskundigheid van Expertisebureau Helse Liefde. Deze organisatie kan een voorlichtingsprogramma aanbieden, training geven en er kan een advies of consult aangevraagd worden.

 

Voorlichting

De voorlichting richt zich op het vergroten van de expertise bij professionals met als doel loverboy problematiek beter te signaleren, te begeleiden en proberen te voorkomen.

Deze voorlichting is o.a voor professionals in de zorg & het welzijnswerk; medewerkers van jeugdinstellingen of medewerkers in opvangcentra, maar ook gemeenteambtenaren, vrijwilligers organisaties zoals de Scouting en Jong Nederland, Justitie en Politie kunnen voorlichting aanvragen.

 

Training / Scholing

Er is een tweedaagse training ontwikkeld voor professionals in de hele Provincie Limburg. Deze training is uniek in Nederland.

De training heeft als doel het vergroten van de expertise van een professional teneinde loverboyproblematiek beter te signaleren, te begeleiden en te voorkomen. Tijdens de training krijgt een professional tools aangereikt om zelf begeleiding op maat te bieden aan slachtoffers en het gezinssysteem.

De tweedaagse training wordt een aantal keer per jaar aangeboden. Indien gewenst wordt er ook voor bepaalde beroepsgroepen een maatwerk training gegeven, die enerzijds gericht is op de specifieke beroepsgroep en anderzijds voldoende aangesloten blijft op de integrale aanpak. 

Het trainingsprogramma omvat diverse aspecten omtrent loverboyproblematiek en na 2 jaar wordt er een extra scholingsmoment worden aangeboden om zo steeds op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen. Meer informatie kunt u vinden op de website van Expertisebureau Helse Liefde. De scholing is geaccrediteerd door de Algemene Beroepsvereniging voor Counseling en de BWAM.  

 

Advies en consult

Professionals, zoals hulpverleners, docenten, medewerkers van Gemeentes, Politie en Justitie kunnen informatie inwinnen over de loverboyproblematiek. 

Maar maak bij een vermoeden van loverboyproblematiek zeker ook gebruik van de mogelijkheid voor advies of een consult.

De professional kan een loverboy casus bespreekbaar maken bij een van de experts. De expert kan dan telefonisch, face to face of digitaal met jou de casus doornemen en advies geven over hoe jij verder in de besproken casus kunt handelen.

Soms is net een overleg moment met een expert voldoende om weer verder te kunnen gaan in de desbetreffende casus. Op deze manier wordt de deskundigheid van de professional ook vergroot en leert de professional om te gaan met de loverboyproblematiek.

Expertisebureau Helse Liefde

Expertisebureau ‘Helse Liefde’ motiveert en ondersteunt slachtoffers om uit de greep van loverboys los te komen. Daarbij bieden zij advies en eerste ondersteuning aan ouders, verzorgers en professionals bij de meest uiteenlopende zaken die met loverboyproblemen en de gevolgen daarvan te maken hebben.

Meer informatie